tst

Denní rozpis prací 25. 03. 2019

Komunikace

oprava propadlé vozovky z mozaiky ul. Lesnická.

Zeleň

kácení stromů Struha, svoz biomasy z města, příprava záhonů a zahájení výsadby macešek na kruhovém objezdu Rýbrcoul.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

práce v areálu, oprava oplocení dětského hřiště na Bojišti.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, úklid města – Kryblice, Družba, zametání chodníků a komunikací – ul. Obránců Míru, Husova, Vítězná, Rolnická.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz