tst

Denní rozpis prací 20. 07. 2017

Komunikace

oprava propadlé komunikace v ul. Jihoslovanská.

Zeleň

tvarování živých plotů ul. ČS Armády, Horská u Kauflandu, pletí kruhových objezdů - ul. Horská u Kauflandu, zalévání mís, sekání trávy v HSM, ul. ČS Armády, Na Svobodě.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, chemická likvidace plevele ve městě, preventivní kontrola svislého dopravního značení ve městě.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků – Poříčí, Kryblice, úklid autobusových zastávek ve městě a v obcích, pletí trávy, zametání nedopalků ve městě, mytí Jiráskova náměstí.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz