tst

Denní rozpis prací 25. 09. 2018

Komunikace

oprava propadlé komunikace ul. Na Svobodě.

Zeleň

úklid popadaných větví a stromů, pletí záhonů ul. Žižkova.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

demontáž dožitého hracího prvku na dětském hřišti ve Střítěži, oprava závad na dětském hřišti v ul. Žižkova,vpráce v areálu, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání komunikací – tržnice, Bojiště, zametání chodníků – HSM, ul. Palackého, cyklostezka, zametání a úklid parkovišť a schodů.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz