tst

Denní rozpis prací 20. 07. 2018

Komunikace

oprava havárie Prokopa Holého - dokončení, oprava odvodnění zadní Libeč.

Zeleň

sekání trávy HSM, kácení stromu ul. Na Struze a Horská, pletí záhonů město, terénní úpravy travnatých ploch.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

nátěr MHD zastávky Družba (v areálu TS), kontrola a úklid dětských hřišť, instalace litinového koše ul. Příčná.

Čištění města, VPP

úklid střed města, svoz odpadkových košů, čištění dešťových vpustí, úklid města, pletí trávy.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz