tst

Denní rozpis prací 1. 02. 2018

Komunikace

oprava propadlého chodníku v ul. Kryblická, Pražská.

Zeleň

kácení stromů v ul. Alšova, úprava keřů v HSM, terénní úpravy v ul. Letní, práce v areálu.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace dopravního značení u mostu v Lubči, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, úklid města- Kryblice, Jiráskovo náměstí, zametání podloubí a kruhových objezdů.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz