tst

Denní rozpis prací 2. 02. 2018

Komunikace

oprava obrub v ul. Jihoslovanská, opravy vozovek a chodníků z mozaiky v centru města.

Zeleň

kácení stromů v ul. M. Gorkého, Družba, úpravy keřů a živých plotů ul. Komenského a v HSM.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace dopravního značení v ul. Na Schodech, kontroly zpomalovacích prahů ve městě, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, úklid města - zametání chodníků a autobusových zastávek a schodů – Družba, Šestidomí, úklid kolem kontejnerů.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz