tst

Denní rozpis prací 6. 02. 2018

Komunikace

oprava chodníku v ul. Kožešnická.

Zeleň

kácení stromů Promenáda, úprava keřů a živých plotů v HSM.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

kontroly zpomalovacích prahů ve městě, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz