tst

Denní rozpis prací 15. 05. 2018

Komunikace

oprava propustků v Oblanově, stěhování květináčů ve městě.

Zeleň

sázení keřů u DPS na Kryblici, zalévání stromů, sekání trávy v Poříčí a HSM.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

obnova vodorovného dopravního značení ul. Náchodská, Mánesova, B. Němcové, kontrola a úklid dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání komunikací v integrovaných obcích, zametání chodníků v HSM, čištění dešťových vpustí – ul. Vodní, u krytého bazénu, mytí autobusových zastávek, chemické ošetření plevele ve městě, úklid HSM.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz