tst

Denní rozpis prací 28. 05. 2018

Komunikace

oprava ul. Železničářská, opravy chodníků a vozovek z mozaiky – ul. Bulharská, oprava odvodnění ul. Oválná.

Zeleň

sekání trávy na Kryblici, HSM, zalévání záhonů, mís a dřevin ve městě, stěhování pódia, svoz biomasy.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace přechodného dopravního značení, odinstalování reklamního poutače na Bojišti, instalace lavičky na DH ve Voletinách, kontrola a úklid dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání komunikací ul. Horská, kruhový objezd Volanovská, střed městě, mytí podloubí na Krakonošově náměstí, ostrůvky komunikací, zábradlí, kruhové objezdy, ruční zametání chodníků a úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz