tst

Denní rozpis prací 30. 05. 2018

Komunikace

oprava odvodnění ul. Oválná, dokončení oprav výtluků v ul. Železničářská.

Zeleň

sekání trávy v Vrbová, Lhota, HSM, Bojiště, úklid větví po bouřce, kácení stromu v ul. Pomněnková.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

čištění strojovny kašny na Jiráskově náměstí, odstranění herních prvků na dětském hřišti ul. Úpská, kontrola a úklid dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání komunikací a chodníků – ul. Česká, Šárka, Národní, Libušinka, Rybova, Bendlova, Procházkova, V. Nováka, Křížkovského, Jiráskovo náměstí, čištění naplavenin.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz