tst

Denní rozpis prací 10. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

mulčování záhonů na Červeném kopci, odvoz mís centra města, svoz biomasy, úprava stráně ulice Na Hrázi.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace dopravního značení v ul. Tichá, P. Holého, Slévárenská, pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků a komunikací – Volanovská, čištění dešťových vpustí ve městě, zametání a úklid autobusových zastávek v obcích i ve městě, úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz