tst

Denní rozpis prací 11. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

mulčování záhonů u krytého bazénu, úklid pařezů z parku HSM, vyřezávání náletů v ul. Na Hrázi, příprava trvalkových záhonů na zimu.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace označníků památných lip z r. 1968, pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, čištění dešťových vpustí Červený kopec, úklid města – Poříčí, Družba, mytí podloubí na Krakonošově náměstí, čištění obrub na Kryblici.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz