tst

Denní rozpis prací 12. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

úprava keřů v ul. M. Gorkého, přeprava kamene k památníku ul. Náchodská, vyřezávání náletů v ul. Na Hrázi, příprava trvalkových záhonů na zimu.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelný servis fontán, kašen a pítek, pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu, oprava poškozeného sloupku na Krakonošově náměstí.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků na České čtvrti, zametání komunikací – Červený kopec, Dvoračka, zametání schodů a parkovišť, podzimní úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz