tst

Denní rozpis prací 15. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

svoz biomasy, sekání trávy a hrabání listí na sídlišti ul. Náchodská, a v HSM, úprava trvalkových záhonů na Jiráskově náměstí, Slovanské náměstí, zalévání stromů památníku v ul. Náchodská.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

instalace šipek pro městský informační systém, pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků ve středu města, cyklostezka, zametání listí, úklid schodů, parkovišť a autobusových zastávek.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz