tst

Denní rozpis prací 16. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

svoz biomasy, podzimní úklid města.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

prořezání keřů kolem dopravního značení v Dolcích, pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků Křižíkova, Šestidomí, zametání komunikací - ul. Husitská, Vítězná, Komenského, mytí cyklostezky Houska, úklid a zametání listí v HSM, Kostelní stezka, schody ve městě.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz