tst

Denní rozpis prací 17. 10. 2018

Komunikace

zřízení odstavné plochy ul. Náchodská u Stacionáře pro mentálně postižené.

Zeleň

svoz biomasy, podzimní úklid – Kryblice, HSM, svoz okrasných mís ze sloupů a veřejného osvětlení.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu, oprava schodů v ul. Na Struze (u koní).

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků komunikací a čištění dešťových vpustí, čištění obrub na chodníku v ul. Sportovní, úklid černých skládek, podzimní úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz