tst

Denní rozpis prací 2. 10. 2018

Komunikace

oprava parkoviště v ul. J. R. z Dubé.

Zeleň

svoz biomasy, zalévání mís ve středu města, likvidace záhonů v Trutnově.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

oprava plotu v zahrádkářské osadě Peklo, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, čištění dešťových vpustí, čištění žlabů ul. Michnova, Smetanova, úklid města, čištění chodníků na Bojišti.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz