tst

Denní rozpis prací 24. 10. 2018

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zčištění dešťových vpustí, podzimní úklid listí ve městě, úklid města.

Komunikace

oprava propadlé komunikace ul. Sportovní.

Zeleň

svoz biomasy, stěhování mís ze Slovanského náměstí, likvidace trvalek ul. Žižkova, sekání ul. R. Frimla, frézování pařezů ul. Dělnická.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz