tst

Denní rozpis prací 25. 10. 2018

Komunikace

oprava uliční vpusti ve Volanově.

Zeleň

svoz biomasy, podzimní úklid listí v centrum města, prořezávání stromů v Libči.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu, oprava poškozeného dopravního zrcadla ul. Svažitá.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků – Poříčí, Kryblice, zametání komunikací – parkoviště u hřbitova, Šestidomí, podzimní úklid listí.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz