tst

Denní rozpis prací 31. 10. 2018

Komunikace

pokračování v opravě uliční vpustí v ul. Sportovní.

Zeleň

svoz biomasy, podzimní úklid listí ul. Komenského, Exulantská, HSM, Na Břehu, stříhání keřů ul. U Hřiště, vázání vysokých trav u krytého bazénu.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

pravidelná údržba dětských hřišť, práce v areálu, oprava poškozené lavičky ul. Mládežnická, nátěr odrazové plochy na sportovním hřišti ul. Dlouhá.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků v HSM, zametání komunikací v Poříčí, Kpt. Jaroše, ul. Komenského, čištění žlabů na Kryblici, podzimní úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz