tst

Denní rozpis prací 4. 10. 2018

Komunikace

položení obrub na parkovišti v ul. P. Holého.

Zeleň

údržba zeleně na kruhových objezdech, vyřezávání větví v trasách zimní údržby, pokračování v úpravě památníku ul. Náchodská.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

kontrola fontán, kašen a pítek, pravidelná kontrola a údržba dětských hřišť, práce v areálu.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zametání chodníků – Kryblice, Poříčí, úklid autobusových zastávek v obcích, mytí cyklostezky Houska, čištění žlabů na Šestidomí, a propustku na Bojišti, úklid města.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz