tst

Denní rozpis prací 19. 12. 2018

Komunikace

zimní údržba.

Zeleň

úprava keřů sídliště Stadion II., Česká čtvrť, svoz biomasy z města.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

zimní údržba, práce v areálu, pokračování v instalaci plotu kolem pískoviště v ul. Pampelišková.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zimní údržba dle pokynů dispečera, úklid města – autobusové zastávky.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz