tst

Denní rozpis prací 6. 12. 2018

Komunikace

oprava dlažby v Truhlářské uličce, oprava vozovek a chodníků z kostek ul. Horská, Školní, Havlíčkova.

Zeleň

zimní údržba, kácení stromů ul. Žižkova.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

svoz přechodného dopravního značení z Nového Rokytníku, výměna klád na parkovišti – točně MHD, pravidelná kontrola a úklid dětských hřišť.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zimní údržba, úklid autobusových zastávek ve městě, rozvoz sáčků na psí exkrementy.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz