tst

Denní rozpis prací 16. 01. 2019

Komunikace

zimní údržba.

Zeleň

zimní údržba.

Dopravní značení, správa městského mobiliáře

práce v areálu, zimní údržba.

Čištění města, VPP

úklid středu města, svoz odpadkových košů, zimní údržba dle pokynů dispečera, úklid města, rozvoz sáčků na psí exkrementy, rozvoz posypového materiálu.

O společnosti

Veřejné zakázky

Střediska

Aktuality

Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz